loading
İnsan Kaynakları

İş Başvuru Formu

İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Entelektüel sermayenin temel unsurlarından biri olan insan kaynağının, çalışanların bilgi ve becerilerini kapsayan, işletmenin en önemli temel taşlarından biri olduğuna inanıyoruz.

İK politikamız “insan kaynağını doğru yönetip yönlendirerek, mesleğinde uzmanlaşan, yüksek motivasyonlu, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer oluşturan çalışanlar ile örgütsel bağlılığı artırıcı ve örgüte aidiyet duygusu aşılayıcı uygulamalar geliştirmek” üzerine kurulmuştur.

Sayal Vinç olarak prensiplerimiz;

  • Doğru işe doğru insan almayı hedefleyerek işe alım ve yerleştirme süreçlerini elverişli yürütmek,
  • Tüm süreçlerde çalışanlarımıza karşı adil, dürüst olmak ve aile bilinci oluşturmak,
  • Çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını en üst düzeye taşımak, fırsat eşitliği ve kariyer gelişimi imkânları sunmak,
  • Eğitim ihtiyaç analizleri ile gerekli eğitim programlarını hazırlayıp uygulamak,
  • Çalışanlarımızın performanslarını doğru yönetmek, yönlendirmek ve sonucunda oluşan yüksek performansı ödüllendirmek,
  • Açık ve net bir iletişim ağı oluşturmak,
  • Çalışanlarımızın özlük haklarını korumak,
  • Sağlıklı, güvenli, huzurlu ve ergonomik bir çalışma ortamı sunmak,
  • Çalışanlarımızın iş tatmini düzeylerini artıracak ve iş-yaşam dengelerini koruyacak uygulamalar geliştirmek,
  • Her zaman gelişen teknoloji ışığında kendini yenileyen insan kaynakları yönetimi uygulamalarını hayata geçirmektir.

 

 

ik@sayalvinc.com